Obec Míškovice Oficiální stránky obce
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Spolky a kluby > Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů 

www.hzszlk.eu/aktuality8/0805/118.htm     

hasiči

Z historie sboru

Obec Míškovice krátce před vznikem sboru postihly tři velké požáry. V roce 1859 vyhořelo 7 usedlostí a 5 stodol, v roce 1863 hořelo hned dvakrát. 3. října vyhořelo 14 domů a 25. prosince 7 usedlostí. V roce 1893 byl založen hasičský sbor v sousedních Mysločovicích. Zakladatelem byl učitel František Tomsa, rodák z Tučap, který byl iniciátorem založení sborů v okolních obcích včetně Míškovic. Později se stal předsedou samostatné 28. župy. Sbor v Míškovicích vznikl 25. srpna 1895. Prvním předsedou sboru byl zvolen Cyril Král, správce školy. Jednatelem a náčelníkem byl zvolen Petr Matula, rolník. Úhrn všech členů po založení byl 44 činných a 16 přispívajících.

  

V roce 1898 sbor vlastnil čtyřkolovou sundavací ruční stříkačku, 280 m hadic, žebřík, bourací načiní a lékárnu. To vše v úhrnné hodnotě 1543 zlatých 43 korun. V roce 1904 byla započata stavba hasičského skladiště na náklady obce, avšak stavbu realizoval sbor. V roce 1914 obec po scelování pozemků poskytla sboru neobdělávaný pozemek k vybudování výletiště s výměrů 30 arů. Po náročných terénních úpravách bylo výletiště k poctě vzniku republiky osázeno lipami a začalo být využíváno ke kulturním a společenským akcím.

V této době vzniklo i ochotnické divadlo. Došlo k vybudování areálu divadla v přírodě v Kozelcích. S kulturní činností došlo k výraznému zlepšení pokladní hotovosti a byla zakoupena čtyřtaktní čtyřválcová stříkačka s motorem Walter s výkonem 35 koní v ceně 26 000 korun. K tomu nové hadice a další doplňky v ceně dalších 14 150 korun.

V době 2. světové války se činnost sboru omezovalo hlavně na protileteckou a civilní obranu státu a obce. Po 2. světové válce se činnost sboru pomalu dostávala do starých kolejí. Kromě výcviku a školení mužstva, sbor pokračoval v organizaci tradičních kulturních akcí, mezi které patřil Hasičský ples, vodění medvěda, oslavy svátku sv. Floriána, patrona hasičů a obce, pouťové zábavy, slavnost Božího těla, divadelní představení a Mikulášská zábava koncem roku.

V roce 1949 dochází k zintenzivnění činnosti. Velitelé jsou zváni na školní a materiál je dotován okresním národním výborem podle potřeb jednotlivých sborů. V tomto roce také zásahem blesku shořely v obci dvě stodoly. V padesátých letech se pro zlepšení situace s nedostatkem vody k hašení požárů vybudovalo celkem šest studní. 3 na návsi a 3 pod ulicí Klevetov. Na výletišti se zbudovalo nové dřevěné taneční kolo, ale kvůli povětrnostním vlivům se neosvědčilo. V této době také vzniklo družstvo žen, které si dobře vedlo i v okresních soutěžích.

U příležitosti 60. výročí založení sboru bylo zakoupeno auto Steyr za 5000 Kč, které si však vyžádalo velké opravy a bylo nutné sehnat také nové pneumatiky. Uvažovalo se také o namontování čerpadla, k tomu ovšem nikdy nedošlo. Kvůli špatnému stavu bylo auto v roce 1964 vyřazeno. V tomto roce byla pořízena poplachová siréna a sboru byla přidělena nová požární stříkačka PS8. Počátkem 60. let byla vybudována pod farmou JZD velká požární nádrž.

V reakci na požár u Pálků došlo k zintenzivnění preventivní činnosti. Každým rokem koncem zimy byly prováděny preventivní prohlídky. Prohlídkové skupiny se zaměřovaly hlavně na stav komínů a kouřovodů, uskladnění sena a slámy na půdě, kouřovody a kamna v bytech a také na stav elektroinstalace. V průběhu žní byly ustavovány žňové hlídky proti možnému vzniku požáru.

Na jaře 1969 bylo na výletišti započato s výstavbou betonového parketu s terasovou dlažbou. Výstavba skončila počátkem června s náklady téměř 30000 korun. Po celá šedesátá léta ještě pokračovala divadelní činnost v obci. V 70. letech se podařilo zprovoznit původní ruční stříkačku z počátků sboru, kterou od té doby předvádíme na oslavách sborů a výstavách historické techniky. V roce 1975 bylo pořízeno nákladní automobil ROBUR pro přepravu osob. V druhé polovině 70. let vstoupilo do sboru mnoho mladých členů, kteří pod vedením bratra Zdeňka Miklíka několik let úspěšně reprezentovali náš sbor v dorosteneckých soutěžích, kde se dostali až do krajského kola.

V srpnu 1988 byla provedena první zkouška hydrantů nové vodovodní sítě. Po politických změnách v roce 1989 začala činnost na nějakou dobu stagnovat. V roce 1994 bylo započato se stavbou garáží pro nákladní auta a dvou malých garáží. Tyto byly předány do užívání 8. července 1995. V roce 1997 byla v obci dokončena plynofikace, takže se výrazně změnily podmínky pro výkon preventivních prohlídek domů a provozoven. V létě 1999 bylo založeno družstvo mladých hasičů, kteří zapojili do hry Plamen a soutěží v okolních obcích.

V roce 2000 jsme pro potřeby sboru dostali vozidlo Škoda 1203, upraveného pro požární účely. Mladí hasiči v roce 2003 vyhráli celý seriál závodů Středomoravského poháru. V létě 2005 proběhl v obci sjezd rodáků společně s oslavami 110 let od založení sboru. V rámci oslav byl vysvěcen a předán hasičský prapor. V tomto roce vzniklo, s finanční podporou obce, hasičské hřiště, na kterém jsme 4. září uspořádali 1. ročník závodů mladých hasičů O pohár starosty SDH. Soutěž je dodnes součástí seriálu Středomoravského poháru. V létě 2007 se podařilo pořídit starší Avii DA12, která nahradila poruchovou Škodu 1203. V roce 2014 byla pořízena dodávka Renault pro přepravu mladých hasičů na závody a jiné účely. Sbor i nadále organizuje zábavy, ples, udržuje tradici Vodění medvěda a věnuje se práci s mládeží.

 

  

Telefonní kontakt:

Starosta sboru      :                  ING. FOUKAL JIŘÍ                 724 963 469                 Velitel:                                      DOČKAL JAROMÍR               604 457 348
Jednatel:                                  Skopal  Jiří                              573 387 052
Vedoucí mladých hasičů:         Dočkal Jaromír                       604 457 348
                                                

 

hasiči

hasiči

hasiči

hasiči

hasiči

hasiči

 

Menu

12. 12. Simona

Zítra: Lucie

Kontakt

Obec Míškovice
Míškovice 46
768 52 Míškovice

Telefon: 573 387 037
IČ:00287491
ID schránky: rs9atwz

Číslo účtu: 5721691/0100

starosta: Josef Polaštík 
573 387 037, 731 509 902
starosta@obecmiskovice.cz

hospodářka obce:
Petra Svačinová
573 387 037
hospodarka@obecmiskovice.cz

ÚŘEDNÍ HODINY

PONDĚLÍ    08.00-17.00
MÍSTOSTAROSTA   17.00-18.00
ÚTERÝ   08.00-14.00
STŘEDA     08.00-17.00
ČTVRTEK 08.00-14.00
PÁTEK    08.00-13.00
 

  

ODKAZY

CZECH POINT
http://www.czechpoint.cz/web/

http://www.socialnisluzbyzk.cz/

 logo.png 

ViewImage.jpg

 

http://portal.mpsv.cz

Návštěvnost stránek

236055