Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Odborná přednáška - ovocné stromky vhodné do našich oblastí
11 12
Valná hromada Honebního společenstva Míškovice
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
Míškovský bazárek
2
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolky a kluby > Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů 

www.hzszlk.eu/aktuality8/0805/118.htm     

Z historie sboru

Obec Míškovice krátce před vznikem sboru postihly tři velké požáry. V roce 1859 vyhořelo 7 usedlostí a 5 stodol, v roce 1863 hořelo hned dvakrát. 3. října vyhořelo 14 domů a 25. prosince 7 usedlostí. V roce 1893 byl založen hasičský sbor v sousedních Mysločovicích. Zakladatelem byl učitel František Tomsa, rodák z Tučap, který byl iniciátorem založení sborů v okolních obcích včetně Míškovic. Později se stal předsedou samostatné 28. župy. Sbor v Míškovicích vznikl 25. srpna 1895. Prvním předsedou sboru byl zvolen Cyril Král, správce školy. Jednatelem a náčelníkem byl zvolen Petr Matula, rolník. Úhrn všech členů po založení byl 44 činných a 16 přispívajících.

  

V roce 1898 sbor vlastnil čtyřkolovou sundavací ruční stříkačku, 280 m hadic, žebřík, bourací načiní a lékárnu. To vše v úhrnné hodnotě 1543 zlatých 43 korun. V roce 1904 byla započata stavba hasičského skladiště na náklady obce, avšak stavbu realizoval sbor. V roce 1914 obec po scelování pozemků poskytla sboru neobdělávaný pozemek k vybudování výletiště s výměrů 30 arů. Po náročných terénních úpravách bylo výletiště k poctě vzniku republiky osázeno lipami a začalo být využíváno ke kulturním a společenským akcím.

V této době vzniklo i ochotnické divadlo. Došlo k vybudování areálu divadla v přírodě v Kozelcích. S kulturní činností došlo k výraznému zlepšení pokladní hotovosti a byla zakoupena čtyřtaktní čtyřválcová stříkačka s motorem Walter s výkonem 35 koní v ceně 26 000 korun. K tomu nové hadice a další doplňky v ceně dalších 14 150 korun.

V době 2. světové války se činnost sboru omezovalo hlavně na protileteckou a civilní obranu státu a obce. Po 2. světové válce se činnost sboru pomalu dostávala do starých kolejí. Kromě výcviku a školení mužstva, sbor pokračoval v organizaci tradičních kulturních akcí, mezi které patřil Hasičský ples, vodění medvěda, oslavy svátku sv. Floriána, patrona hasičů a obce, pouťové zábavy, slavnost Božího těla, divadelní představení a Mikulášská zábava koncem roku.

V roce 1949 dochází k zintenzivnění činnosti. Velitelé jsou zváni na školní a materiál je dotován okresním národním výborem podle potřeb jednotlivých sborů. V tomto roce také zásahem blesku shořely v obci dvě stodoly. V padesátých letech se pro zlepšení situace s nedostatkem vody k hašení požárů vybudovalo celkem šest studní. 3 na návsi a 3 pod ulicí Klevetov. Na výletišti se zbudovalo nové dřevěné taneční kolo, ale kvůli povětrnostním vlivům se neosvědčilo. V této době také vzniklo družstvo žen, které si dobře vedlo i v okresních soutěžích.

U příležitosti 60. výročí založení sboru bylo zakoupeno auto Steyr za 5000 Kč, které si však vyžádalo velké opravy a bylo nutné sehnat také nové pneumatiky. Uvažovalo se také o namontování čerpadla, k tomu ovšem nikdy nedošlo. Kvůli špatnému stavu bylo auto v roce 1964 vyřazeno. V tomto roce byla pořízena poplachová siréna a sboru byla přidělena nová požární stříkačka PS8. Počátkem 60. let byla vybudována pod farmou JZD velká požární nádrž.

V reakci na požár u Pálků došlo k zintenzivnění preventivní činnosti. Každým rokem koncem zimy byly prováděny preventivní prohlídky. Prohlídkové skupiny se zaměřovaly hlavně na stav komínů a kouřovodů, uskladnění sena a slámy na půdě, kouřovody a kamna v bytech a také na stav elektroinstalace. V průběhu žní byly ustavovány žňové hlídky proti možnému vzniku požáru.

Na jaře 1969 bylo na výletišti započato s výstavbou betonového parketu s terasovou dlažbou. Výstavba skončila počátkem června s náklady téměř 30000 korun. Po celá šedesátá léta ještě pokračovala divadelní činnost v obci. V 70. letech se podařilo zprovoznit původní ruční stříkačku z počátků sboru, kterou od té doby předvádíme na oslavách sborů a výstavách historické techniky. V roce 1975 bylo pořízeno nákladní automobil ROBUR pro přepravu osob. V druhé polovině 70. let vstoupilo do sboru mnoho mladých členů, kteří pod vedením bratra Zdeňka Miklíka několik let úspěšně reprezentovali náš sbor v dorosteneckých soutěžích, kde se dostali až do krajského kola.

V srpnu 1988 byla provedena první zkouška hydrantů nové vodovodní sítě. Po politických změnách v roce 1989 začala činnost na nějakou dobu stagnovat. V roce 1994 bylo započato se stavbou garáží pro nákladní auta a dvou malých garáží. Tyto byly předány do užívání 8. července 1995. V roce 1997 byla v obci dokončena plynofikace, takže se výrazně změnily podmínky pro výkon preventivních prohlídek domů a provozoven. V létě 1999 bylo založeno družstvo mladých hasičů, kteří zapojili do hry Plamen a soutěží v okolních obcích.

V roce 2000 jsme pro potřeby sboru dostali vozidlo Škoda 1203, upraveného pro požární účely. Mladí hasiči v roce 2003 vyhráli celý seriál závodů Středomoravského poháru. V létě 2005 proběhl v obci sjezd rodáků společně s oslavami 110 let od založení sboru. V rámci oslav byl vysvěcen a předán hasičský prapor. V tomto roce vzniklo, s finanční podporou obce, hasičské hřiště, na kterém jsme 4. září uspořádali 1. ročník závodů mladých hasičů O pohár starosty SDH. Soutěž je dodnes součástí seriálu Středomoravského poháru. V létě 2007 se podařilo pořídit starší Avii DA12, která nahradila poruchovou Škodu 1203. V roce 2014 byla pořízena dodávka Renault pro přepravu mladých hasičů na závody a jiné účely. Sbor i nadále organizuje zábavy, ples, udržuje tradici Vodění medvěda a věnuje se práci s mládeží.

hasiči

Telefonní kontakt:

Starosta sboru:

ING. FOUKAL JIŘÍ

Telefon: +420 724 963 469

Jednatel:

Skopal  Jiří 

Telefon: +420 573 387 052

Vedoucí mladých hasičů:

Dočkal Jaromír

Telefon: +420 604 457 348

Velitel:

DOČKAL JAROMÍR

Telefon: +420 604 457 348

hasiči

hasiči

hasiči

hasiči

hasiči

hasiči