Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Mladý zahrádkář
30 1 2 3 4 5
Oslavy svátku sv. Floriána
6 7 8 9 10 11
Sběr nebezpečných odpadů
12
Závody ve střelbě z malorážky - O pohár osvobození Míškovic
13
Zápis do MŠ Míškovice - změna termínu!
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
Rybářské závody
26
27 28 29 30 31 1
Den dětí v Sazovicích
2
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Do 31. 12. 2021 se obecně závazné vyhlášky a nařízení vyhlašovaly zveřejněním na úřední desce obce po dobu minimálně 15 dnů.

S účinností od 1. 1. 2022 se na základě zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen "Sbírka právních předpisů ÚSC"), obecné závazné vyhlášky a nařízení již nevyhlašují na úřední desce obce, ale v uvedené Sbírce právních předpisů ÚSC, kterou spravuje Ministerstvo vnitra ČR, a kde jsou i trvale zveřejněny. Na úřední desce obce se pouze zveřejní po dobu 15 dnů oznámení o tom, že byl příslušný místní právní předpis obce vyhlášen ve Sbírce právních předpisů ÚSC.

Sbírka právních předpisů ÚSC je bezplatně a neomezeně veřejně přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na odkazu: https://sbirkapp.gov.cz/

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech
 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

OZV 4/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

01.01.2024

OZV 3/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

01.01.2024

OZV 2/2023 o místním poplatku ze psů

01.01.2024

OZV 1/2023, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku ze vstupného

28.12.2023

OZV 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Míškovice

18.10.2019

OZV 2/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003 Řád veřejného pohřebiště

18.10.2019

OZV 1/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

20.05.2019

OZV 1/2018, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

01.01.2019

OZV 3/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Míškovice

Příloha č. 1 k OZV 3/2016

21.10.2016

OZV  č.2/2012 (zrušení vyhlášky č.4/2004 o výherních hracích přístrojích) 

04.10.2012

OZV č.8/2004, kterou se ruší vyhláška č.3/2002 o příspěvku na neinvestiční  náklady Mateřské školy Míškovice

01.01.2005

OZV č.7/2004 o podmínkách pro pořádání veř. přístupných akcí

01.01.2005

NAŘÍZENÍ OBCE

 

Řád veřejného pohřebiště obce Míškovice

03.10.2019

Zákaz podomního prodeje.docx

24.04.2017

NAŘÍZENÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ(ORP) HOLEŠOV

 

Nařízení města č. 1/2010

 

PŘEHLED VYDANÝCH VYHLÁŠEK OBCE  

 
Evidence obecně závazných vyhlášek  

Usnesení obce ve volebním období 2022 - 2026

Z důvodu ochrany osobních údajů, jsou od 1.8.2016 osobní údaje začerněny.  

2022

2023

2024

2025

2026

 Zápis 7/2022  Zápis 1/2023  Zápis 1/2024    
 Zápis 8/2022  Zápis 2/2023  Zápis 2/2024    
   Zápis 3/2023  Zápis 3/2024    
   Zápis 4/2023  Zápis 4/2024    

 

 Zápis 5/2023      

 

 Zápis 6/2023