Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
Míškovský bazárek
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuálně > ŘSZK - upozornění vlastníkům pozemků (údržba vegetace)

ŘSZK - upozornění vlastníkům pozemků (údržba vegetace)Ředitelství silnic Zlínského kraje upozorňuje vlastníky pozemků na nutnost údržby vegetace - ořezání větší a stromů podél silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji.

 • vlastník pozemku, z něhož vyrůstá vegetace (především dřeviny – stromy a keře), nacházející se v sousedství silnice nebo zasahující
  (např. větvemi) do ochranného pásma silnice, tj. do vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo
  III. třídy, je dle občanského zákoníku povinen provádět nezbytně nutná opatření k zabránění či omezení vzniku škod na životě, zdraví
  či majetku, která lze vzhledem ke konkrétní časové a místní situaci po něm rozumně požadovat, tzn. provádět pravidelnou kontrolu
  dřevin s ohledem na jejich stáří a vzrůst a jejich pravidelnou údržbu, tj. ořezávání větví či vykácení starých poškozených stromů;
  - uvedená povinnost se vztahuje nejen na vlastníky pozemků přímo sousedících se silnicí (tzn. mající společnou fyzickou hranici), ale
  také na vlastníky pozemků způsobilých ohrozit silniční provoz bez ohledu na vzdálenost od takové silnice;
  - v případě porušení této právní povinnosti vzniká odpovědnost vlastníka pozemku za vzniklou škodu, neboť dle výše cit. zákona je
  strom součástí pozemku.
  Nedojde-li ze strany vlastníků, správců či nájemců k odstranění závadných stavů, budeme při jejich zjištění jakožto správci silnic II. a III.
  třídy ve vlastnictví Zlínského kraje povinni postupovat mimo jiné dle níže citovaných ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. (zákon o pozemních
  komunikacích):
  § 35 Ochrana dálnice, silnice a místní komunikace 
  1) Vlastníci nemovitostí v sousedství dálnice, silnice a místní komunikace jsou povinni strpět, aby na jejich pozemcích byla provedena
  nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li toto nebezpečí výstavbou nebo
  provozem dálnice, silnice a místní komunikace nebo přírodními vlivy; vznikne-li toto nebezpečí z jednání těchto vlastníků, jsou povinni
  učinit nezbytná opatření na svůj náklad. O rozsahu a způsobu provedení nezbytných opatření a o tom, kdo je provede, rozhodne silniční
  správní úřad.
  2) Silniční správní úřad zjišťuje zdroje ohrožování dálnice, silnice a místní komunikace a zdroje rušení silničního provozu na nich. Zjistí-li
  zdroj ohrožení jiný, než je uveden v odstavci 1, nařídí silniční správní úřad jeho provozovateli nebo vlastníku odstranění zdroje tohoto ohroženíNevyhoví-li provozovatel nebo vlastník zdroje ohrožení, silniční správní úřad rozhodne o odstranění zdroje ohrožení na jeho náklady.

  Výše uvedené platí přiměřeně také na povinnosti vlastníků pozemků ve vztahu k možnému ohrožení silničního provozu sesuvy půdy, padáním kamenů či silným znečištěním vozovky.