Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3
80. výročí založení TJ Sokol Míškovice
Historické dny na hradě Kurovice
4
Historické dny na hradě Kurovice
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
Večer u cimbálu
17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech
 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

OZV č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

01.01.2022

OZV 4/2019, o místním poplatku ze psů

01.01.2020

OZV 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Míškovice

18.10.2019

OZV 2/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003 Řád veřejného pohřebiště

18.10.2019

OZV 1/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

20.05.2019

OZV 1/2018, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

01.01.2019

OZV 3/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Míškovice

Příloha č. 1 k OZV 3/2016

21.10.2016

OZV  č.2/2012 (zrušení vyhlášky č.4/2004 o vyherních hracích přístrojích) 

04.10.2012

OZV č. 3/2010 o místním poplatku ze vstupného 

01.01.2011

OZV č.2/2010 (užívání veřejného prostranství) 

01.01.2011

OZV č.8/2004, kterou se ruší vyhláška č.3/2002 o příspěvku na neinvestiční  náklady Mateřské školy Míškovice

01.01.2005

OZV č.7/2004 o podmínkách pro pořádání veř.přístupných akcí

01.01.2005

NAŘÍZENÍ OBCE

 

Řád veřejného pohřebiště obce Míškovice

03.10.2019

Zákaz podomního prodeje.docx

24.04.2017

NAŘÍZENÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ(ORP) HOLEŠOV

 

Nařízení města č. 1/2010

 

PŘEHLED VYDANÝCH VYHLÁŠEK OBCE  

 
Evidence obecně závazných vyhlášek  

Usnesení obce ve volebním období 2022 - 2026

Z důvodu ochrany osobních údajů, jsou od 1.8.2016 osobní údaje začerněny.  

2022

2023

2024

2025

2026

 Zápis 7/2022  Zápis 1/2023      
 Zápis 8/2022  Zápis 2/2023