Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7
Tříkrálová sbírka
8
9 10 11 12 13 14
Pozvánka na II. ročník zabijačky - ČSCH Míškovice 1
15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4
Dětský karneval
5
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech
 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

OZV č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

01.01.2022

OZV 4/2019, o místním poplatku ze psů

01.01.2020

OZV 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Míškovice

18.10.2019

OZV 2/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003 Řád veřejného pohřebiště

18.10.2019

OZV 1/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

20.05.2019

OZV 1/2018, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

01.01.2019

OZV 3/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Míškovice

Příloha č. 1 k OZV 3/2016

21.10.2016

OZV 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů

21.10.2016

OZV 3/2013 o místním poplatku ze psů 

01.01.2014

OZV  č.2/2012 (zrušení vyhlášky č.4/2004 o vyherních hracích přístrojích) 

04.10.2012

OZV č. 3/2010 o místním poplatku ze vstupného 

01.01.2011

OZV č.2/2010 (užívání veřejného prostranství) 

01.01.2011

OZV č.8/2004, kterou se ruší vyhláška č.3/2002 o příspěvku na neinvestiční  náklady Mateřské školy Míškovice

01.01.2005

OZV č.7/2004 o podmínkách pro pořádání veř.přístupných akcí

01.01.2005

NAŘÍZENÍ OBCE

 

Řád veřejného pohřebiště obce Míškovice

03.10.2019

Zákaz podomního prodeje.docx

24.04.2017

NAŘÍZENÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ(ORP) HOLEŠOV

 

Nařízení města č. 1/2010

 

PŘEHLED VYDANÝCH VYHLÁŠEK OBCE  

 
Evidence obecně závazných vyhlášek  

Usnesení obce ve volebním období 2018-2022

Z důvodu ochrany osobních údajů, jsou od 1.8.2016 osobní údaje začerněny.  

2018

2019

2020

2021

2022

Zápis 6/2018  Zápis 1/2019  Zápis 1/2020  Zápis 1/2021  Zápis 1/2022 
Zápis 7/2018  Zápis 2/2019  Zápis 2/2020  Zápis 2/2021  Zápis 2/2022
Zápis 8/2018  Zápis 3/2019  Zápis 3/2020  Zápis 3/2021  Zápis 3/2022 
  Zápis 4/2019  Zápis 4/2020  Zápis 4/2021   Zápis 4/2022

 

Zápis 5/2019  Zápis 5/2020 Zápis 5/2021  Zápis 5/2022 

 

Zápis 6/2019  Zápis 6/2020  Zápis 6/2021 

Zápis 6/2022 

 

Zápis 7/2019    Zápis 7/2021 

 

 

Zápis 8/2019    Zápis 8/2021 

 

 

Zápis 9/2019    

 

  Zápis 10/2019